Tillbaka till nyhetslista
16 Jun 2010

Nytt produktblad för Skanova Kopparccess.

Nytt produktblad för Skanova Kopparccess.

I samband med att vi förändrat vårt kopparerbjudande har vi också tagit fram ett helt nytt produktblad där vi lyfter fram fördelarna med Kopparaccess men också presenterar våra sökverktyg och de tilläggstjänster du kan komplettera dina Kopparaccesser med.

I produktbladet beskriver vi vilka produktvarianter vi erbjuder idag men vi ger nu också exempel på vad du kan använda dina kopparpar till, för att sedan erbjuda dina slutkunder både fast telefoni och bredbandstjänster.  Ett exempel är att en kopparccess också fungerar i takt med att breddansbehovet ökar, t ex kräver en HDTV-kanal 8 Mbit/s.

Vi har tagit fram nya, tydligare illustrationer som beskriver de fyra varianterna av Kopparaccess. I produktbladet finns också en tabell där du snabbt kan se hur de tidigare 11 varianterna passar in den nya 4 varianterna.

I produktbladet kan du också läsa om hur man beställer produkten, om service, om vilka sökverktyg du har har till din hjälp och om de övriga produkterna för koppar,
- Ledningsdata
- Nätanslutning Koppar
- Kvalitetskontroll av Kopparaccess
- Felsamordning Kopparaccess.

På en sida beskriver vi förutsättningar och möjligheter med Samlokalisering som vi också visar med nya illustrationer. På sista sidan i det nya produktbladet berättar vi om hur Skanova arbetar ur en miljösynvinkel.

Du kan ladda hem det nya produktbladet under produkten Kopparaccess här på skanova.se eller NetBusiness Web.