Tillbaka till nyhetslista
27 Apr 2010

Nytt produktblad för Skanova Kopparaccess

Nytt produktblad för Skanova Kopparaccess

Från den 10 maj genomför vi förändringen av Skanova Kopparccess som innebär att vi minskat från 11 produktvarianter till 4.

I samband med detta gör vi också om produktbladet som presenterar produkten så att det nu innehåller information om de 4 varianterna som är:
- Hel ledning från telestation
- Delad ledning från telestation
- Hel ledning från kopplingsskåp
- Delad ledning från kopplingsskåp

Du kan ladda hem det nya produktbladet i PDF dels på skanova.se under Våra Erbjudanden/Produkter/Kopparaccess respektive Samlokalisering och dels när du är inloggad på NetBusiness Web under Alla produkter A till Ö/Kopparaccess/Samlokalisering/Dokumentation/Produktblad.