Tillbaka till nyhetslista
16 Sep 2010

Månadsbrev från Skanova - september 2010

Månadsbrev från Skanova - september 2010

Nu finns det fler uppgifter i sökfunktionerna som förenklare dina kopparbeställningar.

Det blir också lättare att beställa Kopparaccess Hel ledning med enkel installation, som har ett lägre engångspris.

Övriga nyheter i månadsbrevet:

  • Information om leverans av Kopparaccess
  • Fiberkunder får information om vilken entreprenör Skanova använder
  • Leveranstid anges i arbetsdagar istället för veckor
  • Samtidig beställning av Samfinansierad Stationsanpassning & Inplacering/Samlok
  • Serviceläget
  • Likabehandlingsmöte

Vi kommer nu att skicka ut månadsbreven i mitten av varje månad istället för i slutet. På det sättet följer breven våra IT-releaser och nyheterna blir mer aktuella