Tillbaka till nyhetslista
1 Feb 2010

Månadsbrev från Skanova - januari 2010

Månadsbrev från Skanova - januari 2010

Januri månads nyhetsbrev innehåller information om nya entreprenörsavtal och flera andra förbättringar.

Då vi har nya avtal med våra entreprenörer för leverans och underhåll, gäller nya områden.
Så se på våra kartor och informationen på sidan Våra entreprenörer

En stor förbättring är också att vi inför en förändring för leveranser. Vi har nya avtal med våra entreprenörer och det innebär att teknikern kommer att försöka kontakta slutkunden fram till leveransdagen, istället för att som tidigare få kontaktpersonen maximalt fyra gånger.

I december körde vi överlåtelse med en testkund och den har gått bra. Nu kommer vi att planera in överlåtelser tillsammans med de företag som tecknat avtal.

Glöm inte Likabehandlingsmötet den 23 februari kl 10.

Övrig status på förbättringsprogrammet ser du i månadsbrevet.