Tillbaka till nyhetslista
7 Jul 2010

Information om serviceläget på webben

Information om serviceläget på webben

Vi lägger ner stora resurser på att vårt nät – koppar och fiber – ska hålla en mycket hög kvalitet. Nätet har en genomsnittlig tillgänglighet på 99,97%.

Varje sommar drabbas Sverige av åska, regn och kraftiga vindar. Vädret går inte att styra över men vi gör allt vi kan för att vara förberedda och därigenom minimera skadorna i nätet. Vi satsar t ex på åskskydd och vi kan kalla in och flytta tekniker till drabbade områden. Vårt mål, om inget annat avtalats, är att avbrott i nätet ska var avhjälpt inom tre arbetsdagar.
 
För att underlätta för våra kunder i att kunna ge en god service till alla telefoni-och bredbandsanvändare runtom i landet, kommer vi att informera om serviceläget, två gånger per vecka med start den 7 juli på vår webb.