Tillbaka till nyhetslista
16 Dec 2010

Förbättringsprogrammet snart i mål!

Förbättringsprogrammet snart i mål!

Vi är stolta att vi har kommit så långt med alla förbättringar. Förbättringsprogrammet startade i februari 2009 och innehöll då 29 punkter. Sedan dess har vi arbetat hårt.

Nu är vi nära målet och vi har endast ett fåtal punkter kvar: 
- Delningen av affärskritiska system (Telsims) som möjliggör att alla våra kunder, inklusive Telia, får samma gränssnitt mot oss. Detta sker i februari.
- Samfinansierad Stationsanpassning, där ni önskar kortare leveranstid och möjlighet att kunna göra flera produktbeställningar samtidigt.

Förbättringspunkter som är klara nu i december

Lättare att beställa kopparaccess

Systemkopplingen för att öka adresskvaliteten för kopparaccessbeställningarna (Adressmaster) driftsattes den 11 december 2010.

Samma produkter till alla kunder 

Vi har sedan augusti 2010 ett referenserbjudande på fiber som vi erbjuder alla kunder på likvärdiga villkor. Vi avvaktar lansering av vår FTTH-produkt ”Skanova Hemfiber” tills dess att förutsättningarna kopplat till SMP-beslutet blir kända.

Skild framföring i accessnätet, Helsvetsning och Korttidshyra är nya produktvarianter som togs fram i november och som vi erbjuder alla kunder.

Inmätningsprotokollen för våra fiberprodukter (Bättre rutiner vid klarrapporter)

Vi har tagit fram ett säkrare och snabbare sätt att distribuera inmätningsprotokollet. Inmätningsprotokollen för våra fiberprodukter kommer att mejlas ut per automatik från och med den 20 december i år.

Våra entreprenörer kommer att lägga in inmätningsprotokollet via ett webbgränssnitt. Om du har en fördefinierad funktionsbrevlådeadress kommer ditt företag per automatik att få ett mejl med inmätningsdata. Det är samma information som du idag får utskickat manuellt av Leveranscenter i wordformat. I de fall ditt företag inte har en funktionsbrevlåda, kommer vi att mejla manuellt till beställaren.

Från mitten av februari 2011 kommer det stå i klarrapporten från vårt affärssystem: "Inmätningsprotokoll för beställningen har per automatik skickats till Er funktionsbrevlåda. I händelse av ej angiven funktionsbrevlåda skickas klarrapporten ut av Skanova Leveranscenter. "