Tillbaka till nyhetslista
14 Oct 2010

Fler rabatter på Skanova Fiber 2009

Fler rabatter på Skanova Fiber 2009

Nu får du rabatt även på kvartalsavgiften vid beställning av fler förbindelser mellan samma adresser.

Övriga rubriker i månadsbrevet är:

  • Billigare fiber när du har många kunder inom samma stationsområde
  • Övergång till nytt referenserbjudande
  • Snabbare process för att få beställningsbar adress
  • Nya rapporter som du kan beställa
  • Teknikskiftet i det fasta nätet
  • Kortare tid för förfrågan och leverans av Inplacering och Samlokalisering
  • Specificering av fakturan - en punkt i förbättringsprogrammet
  • Vi vill göra det lättare för dina kunder att hitta ditt bolag!