Tillbaka till nyhetslista
7 Dec 2009

Skanova följer planen för likabehandling

Skanova följer planen för likabehandling

Skanova och Network Sales gör stora framsteg för att skapa likabehandling mellan operatörerna, men fortfarande kvarstår viktiga åtgärder.

Det visar kvartalsrapporten från Equality of Access Board (EAB).
Equality of Access Board (EAB) har i uppdrag att sakligt och opartiskt följa och övervaka likabehandling av operatörskunder på TeliaSoneras bolag Skanova och Network Sales. EAB består av de två oberoende ledamöterna Per-Arne Sandström och Ulf Körner samt chefen för TeliaSoneras internrevision, Mikael Svensson.

– Skanova och Network Sales har väldigt ambitiösa mål för likabehandling. Jag är mycket nöjd med det arbete som hittills lagts ner och vi har kommit väldigt långt. De båda bolagen har planer och aktiviteter igång för de delar som kvarstår och jag är säker på att de kommer att lyckas nå sina mål. Hela upplägget är kunddrivet och vi har nyligen lanserat ett andra erbjudande av Skanova Fiber. Vi kan nu erbjuda fiber i hela Sverige för våra operatörskunder, även utanför de 100 tätorter som omfattades i ett första skede, säger Håkan Dahlström, chef för affärsområde Bredbandstjänster.

EAB bedömer att Skanova uppnått likabehandling inom fyra av fem likabehandlingsmål. Det femte målet om likvärdiga villkor för service till samtliga kunder har inte uppnåtts på samtliga punkter än, då det saknas tydliga gränssnitt för bland annat fiberprodukten mellan Skanova och kunden Telia.

– TeliaSonera kommer att genomföra en delning av vissa affärskritiska system för att förtydliga affärsgränssnittet mellan Skanova och Telia under 2010. Delningen av systemen är en nyckelfaktor för att Skanova ska kunna tillhandahålla likvärdig service för alla kunder, säger Håkan Dahlström.

EAB bedömer att aktiviteterna i Skanovas förbättringsprogram avseende dels beställnings- och leveransflödet för kopparaccesser, dels processförbättringen av samlokalisering och inplacering av fiber, omfattar de områden där det kvarstår arbete innan tillfredsställande likabehandling har uppnåtts.