Tillbaka till nyhetslista
5 Oct 2009

Månadsbrev från Skanova - september 2009

Månadsbrev från Skanova - september 2009

I månadens nyhetsbrev berättar vi om vår kunddrivna release med förbättringar av Skanova Fiber 2009.

Bland annat kortar vi leveranstiden, sänker engångsavgifterna, inför fler avtalstider, inför möjligheten att bygga ut till koordinater och ger möjlighet till förhandsinformation om ventilregeln.

Övriga nyheter i kortet:

- vi har kortat leveranstiden på Kopparaccess

- vi kommer med en plan för ytterligare förbättringar kring Hel ledning

- du kan nu beställa Skanova Service via NetBusiness

- du kan nu få med information till tekniker när du gör en beställning

- Sergel Kredittjänster kommer i fortsättning att ta hand om Skanovas fakturareklamationer, bestridanden och betalningsbevakning

- Nästa likabehandlingsmöte är 19 oktober