Tillbaka till nyhetslista
6 May 2009

Månadsbrev från Skanova - april 2009

Månadsbrev från Skanova - april 2009

Följ vårt förbättringsprogram via www.skanova.com och läs mer i nyhetsbrevet.

I månadsbrevet kan du läsa mer om hur det går med Skanova Fiber 2009, om översynen av kopparvarianter, förseningar och ej gjorda leveranser. Du kan också läsa om reviderat avtal för Kopparaccess & Samlokalisering om aktuella webinformationer och om hur Skanova organsierar om. Ladda hem brevet här nedan.