Tillbaka till nyhetslista
26 Oct 2009

Mål för likabehandling

Mål för likabehandling

Med KPI:er för Q4

Här kommer våra KPI:er för Q3. Samtidigt har vi lagt med våra mål för likabehandling i dokumentet. Likabehandling ska vara säkerställt och mätbart med integritet under 2010:

1) Alla kunder har tillgång till samtliga produkter.

2) Samtliga kunder har tillgång till Skanovas utvecklingsplan för koppar och fiber. Planen kommunicerars vid samma tidpunkt och med samma innehåll till samliga kunder.

3) Skanova tillämpar likvärdiga kundavtal för samliga kunder.

4) Service till Skanovas samtliga kunder sker till likvärdiga villkor.

5) Skanova ger information om driftstörningar, nätförändringar och förändringar av IT-stöd på likvärdigt sätt till samtliga kunder. Informationen sker samtidigt och med samma informationsinnehåll till samliga kunder.