Tillbaka till nyhetslista
10 Sep 2009

Ledningskollen i Uppsala

Ledningskollen i Uppsala

Nu lanseras en ny webbtjänst med syftet att minska antalet avgrävda ledningar. Med en enda förfrågan kan du som planerar ett grävprojekt nå alla som har ledningar nedgrävda på platsen. Tjänsten lanserades i Uppsala län denna vecka och planerarna är att den ska finnas över hela landet så småningom.

Avgrävda ledningar och kablar orsakar skador för hundratals miljoner kronor varje år. En trasig ledning innebär ofta störningar inte bara på telefoni och internet utan även på vatten och el. För Skanova leder färre avgrävningar till färre avbrott i de tjänster vi levererar. För de som gräver leder färre avgrävningar till färre avbrott i arbetet och minskade risker för skadeståndsskyldighet exempelvis. 

Markera där du vill gräva på en karta
Den som vill gräva på en plats, markerar sitt tänkta grävområde på en karta på Ledningskollen.se. Då skickas en automatisk förfrågan till alla de företag eller myndigheter som kan ha intressen under markytan i det tänkta området. Den som tänker gräva får besked direkt om vilka som är berörda, så att parterna därefter kan inleda en diskussion.

Av säkerhetsskäl ligger inte informationen om ledningarnas exakta placering i en databas kopplad mot Internet, utan det är i den efterföljande dialogen mellan den som ska gräva och den som har ledningar som detaljerna blir kända. Om ingen utrustning finns i det tänkta grävområdet, får man besked om detta direkt.

På sikt i hela Sverige
Det är Skanova som tillsammans med myndigheter och entreprenörer gått samman och skapat ledningskollen. Skanova har, som en av Sveriges största ledningsägare, haft en aktiv roll i utvecklingen av portalen och PTS har samordnat arbetet. När ledningskollen har utvärderats och en förvaltningsorganisation kommit på plats, lanseras tjänsten i övriga landet.

För dig som ska utföra grävarbeten i Uppsala län, gå in på ledningskollen.se först!

För övriga landet gäller som vanligt att ringa oss först på
020-53 10 00 och gräva sen.