Nyheter

Nyheter

Ändra datum:

Tillfälligt längre leveranstider i Umeå från och med 3 december

9 Oct 2018
Byte av IT-system innebär tillfälligt längre leveranstider för fiber i Umeå från 3 december 2018. Lägg därför gärna dina ordrar i god tid. Den förlängda leveranstiden gäller enbart nätutbyggnad och inte ordrar i befintligt nät.
Läs mer

Ändrade avtalsvillkor gäller från 1 oktober 2018 och 1 januari 2019

27 Sep 2018
Priserna för Skanova Kopparaccess och Skanova Samlokalisering ändras med anledning av PTS ändring av beslut om skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (2018-09-18, Dnr:17-8944). Skanovas Referenserbjudande, bilaga Allmänna villkor, har uppdaterats gällande personuppgiftsbiträdesavtal
Läs mer

Nätförändring i Malmberget

14 Aug 2018
Skanova måste flytta telestationen MBT KC3 i Malmberget, i Gällivare kommun, på grund av gruvdriften i området.
Läs mer

Ändrade avtalsvillkor för operatörsbyte

5 Jul 2018
Avtalsvillkor ändras för produkterna Fiber Villa, Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag och Skanova Kopparaccess med anledning av PTS föreläggande mot Telia Company om villkor för operatörsbyten (2018-06-28, Dnr:16-7334).
Läs mer

Ändrade avtalsvillkor från 1 oktober 2018

26 Jun 2018
Avtalsvillkor ändras för produkterna Fiber Lägenhet och Skanova Inplacering
Läs mer
  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8