Nyheter

Nyheter

Ändra datum:

Ändrade avtalsvillkor Från 25 mars och 1 juli 2019

27 Mar 2019
Avtalsvillkoren för Skanova Arbifas har uppdaterats i och med lansering av ny produktvariant. Även Skanovas NetBusiness avtal har uppdateras.
Läs mer

Nu lanserar vi en ny produktvariant för Arbifas; Installation av kundutrustning

22 Mar 2019
Från och med 25 mars 2019 kan du få din kundutrustning installerad i samband med att vi levererar en fiber till din företagskund. Tilläggsprodukten Arbifas - arbete i fastighetsnät utökas med en produktvariant; Arbifas Fiber Plus installation kundutrustning.
Läs mer

Ingen felavhjälpning om kopparnätet avvecklas inom 7 månader

14 Mar 2019
Från och med 15 april 2019 ändras förutsättningarna för felavhjälpning av kopparnätsbaserade förbindelser och tjänster.
Läs mer

Stormen Alfrida skyndade på Framtidens nät

11 Mar 2019
I januari slog stormen Alfrida till och skadade det gamla kopparnätet så svårt att vi väljer att inte reparera det. Vi kommer därför att avveckla koppnätet den 3 juni 2019 på 26 av de stationsområden runt Roslagen som blev drabbade. Det gäller även några av telestationerna i området.
Läs mer

Nya kontaktvägar

22 Feb 2019
Från och med 25 Februari har vi endast ett telefonnummer istället för två till Telia Wholesale. Det är då 0771-81 60 00 som gäller.
Läs mer
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7