Nyheter

Nyheter

Ändra datum:

Hjälp oss att minska driftstörningar

24 maj 2017
Använd vår app Skanova Skadeanmälan när du vill anmäla synliga skador i nätet. Då kan vi åtgärda skadan snabbare. I appen kan du också beställa tillfällig nedtagning av kabel.
Läs mer

Robust Fiber ska säkra fibernätens kvalitet

11 maj 2017
En branschstandard för hur fibernät ska anläggas har länge saknats. Något som initiativet Robust Fiber tagit fasta på, en vägledning till att beställa och bygga fibernät som är driftsäkra och hållbara över tid.
Läs mer

Förbättringar i kundportalen

11 maj 2017
Nu har vi gjort förbättringar i kundportalen vid felanmälan och reklamation.
Läs mer

Fiber till företagsområden på fyra orter

10 maj 2017
Vi har beslutat att bygga ut fiber i företagsområden på följande orter: Burlöv, Göteborg, Visby och Vallentuna.
Läs mer

Inbjudan till samråd av telestationen i Jönköping (KC01)

10 maj 2017
Telestation Jönköping KC01 planeras att flyttas under Q4 2017. I samband med flytten av stationen bjuds härmed teleoperatörer, som i nuläget inte finns på stationen, in till samråd.
Läs mer
  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13