Kontakta Skanova Nätcenter för skador samt tillfälliga och permanenta ändringar i nätet

Kontakta Skanova Nätcenter för skador samt tillfälliga och permanenta ändringar i nätet

Skanova Nätcenter är en servicefunktion för privatpersoner, mark- och skogsägare, entreprenörer och andra intressenter som vill komma i kontakt med oss på Skanova. Avdelningen hette tidigare Skanova Samhällsingång.

Felanmäla telefoni eller bredband?

Om du som privatperson eller företag vill felanmäla ditt abonnemang måste du dock göra direkt hos din operatör.
Du hittar mer information om varför felanmälan ska göras direkt till aktuell operatör.

Skanova Nätcenter hjälper dig när du vill:

  • anmäla skadade telekablar där drabbad abonnent är okänd
  • anmäla skadad teleutrustning såsom skåp, plintar och stolpar
  • beställa tillfällig nedläggning av telekabel vid exempelvis trädfällning. Observera att Skanova inte utför trädfällningen.
    Läs mer om att förhindra skador
  • diskutera önskemål om flytt av Skanovas teleanläggning till exempel stolpar, ledningar och skåp
     

Så här når du oss på Skanova Nätcenter:

Tänk på att alltid uppge adressuppgifter och/eller fastighetsbeteckning samt ange hur vår teleanläggning berörs.

Vill du ringa oss:

020-50 50 00 - helgfria vardagar kl. 08.00-16.30
020-50 50 02 - jour övrig tid (vid fara i trafiken eller risk för personskador)