Frågor och svar om fakturor

Frågor och svar om fakturor

Här har vi samlat vanliga frågor till oss om fakturor. Hittar du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta oss på 0771-81 60 00, val 3. Öppettider helgfria vardagar kl 8.00-16.30.

Du kan också mejla till faktura-gruppen@skanova.se. Här tar vi också gärna emot dina synpunkter och förbättringsförslag för våra fakturor. Vi samarbetar med Sergel Kredittjänster AB.


Hur och när fakturerar Skanova?

Vi sänder kvartalsfakturor näst sista vardagen i följande månader: februari, maj, augusti, november.  För serviceuppdrag sänder vi fakturor månadsvis.
Brytdatum på fakturan är ca 10 dagar före fakturadatum. Vi förskottsfakturerar kvartalsavgifter och eventuella krediteringar kommer med på nästkommande faktura.

 

Vad innehåller en faktura från Skanova?

Vi sänder ut våra fakturor  i pdf-format och övriga specifikationer i Excel-format.
Det här innehåller våra specifikationer:

  • S - sammanställning – här får du en överblick över fakturerade produkter och eventuella rabatter.
  • ES - utökad specifikationen – här ser du alla din hyrda förbindelser (FB).
    Saknar du och vill ha information t ex adresser, kundens referens i din specifikation: mejla faktura-gruppen@skanova.se.
     
  • EVSP – en utökad detaljspecifikation – här ser du i detalj förändringar från föregående faktureringsperiod.
 

Måste jag betala ränta för en förfallen faktura?

Ja, vi debiterar ränta från dagen efter förfallodatum. Räntan är referensränta + 8%. Riksbanken fastställer förutom de penningpolitiska styrräntorna även den så kallade referensräntan (tidigare diskontot) som exempelvis förekommer i räntelagen. Läs mer om referensränta på Riksbankens webbplats.

 

Hur bestrider jag en faktura från Skanova?

Om du vill bestrida en faktura från oss så ska du göra det skriftligen före fakturans förfallodatum. Du kan även mejla ditt bestridande till: bestridande-skanova@skanova.se. Observera att du måste betala in det eventuella belopp på fakturan som du inte bestrider.

 

Debiterar Skanova moms på skadefakturor?

Vi följer Skatteverkets momsregler. Det betyder att vi inte debiterar moms på skadefakturor oavsett om en faktura är ställd till ett företag eller en privatperson.

 

Är Skanova klassat som ett byggbolag? Hur fungerar omvänd moms vid försäljning av byggtjänster till byggföretag?

Skanova är klassat som byggföretag och nedan regler gäller endast vid försäljning av byggtjänster till andra byggföretag. I dessa fall är det köparen som ansvarar för momsredovisningen. Detta kallas omvänd skattskyldighet eller byggmoms.

Omvänd skattskyldighet innebär att Skanova (som säljare av byggtjänster till byggföretag) inte fakturerar moms. Det är istället du som köpare som ska deklarera omsättning samt in- och utgående moms till Skatteverket. Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över till dig som köpare.

Läs mer om Skatteverkets regler för företag klassade som byggbolag, klassificering av byggtjänster och omvänd skattskyldighet på Skatteverkets webbplats.

 

Vilka är organisations- respektive momsregistreringsnumret?

Skanovas organisationsnummer: SE5564463734 

Skanovas momsregistreringsnummer: SE556446373401

 

Vart skickar jag en faktura som ska till Skanova?

En faktura till oss ska adresseras till: Skanova AB, c/o Financial Services – AP, 169 94 Solna

Referens hos Skanova är viktig. Om omvänd skattskyldighet gäller ska det framgå av fakturan.