Vad kan vi göra för dig?

 

Operatör                                                               

Kommun

Kontakta Kundservice för operatör- eller driftfrågor. Se vänstermenyn för val. Representerar du en kommun? Som kund eller samarbetspartner kan du utveckla fibern i din kommun med oss.
Akut drift - dygnet runt Vardagar 8.00-16.30
 0771-81 60 00  0771-81 60 00

 

Fiberförening

 

Privatperson, markägare och entreprenör

Skanova erbjuder specifikationer för att bygga fibernät samt köper befintliga fibernät. Kontakta vår samarbetspartner Zitius för hjälp att etablera fibernätet.

  020-118 500 

 

Du ska alltid kontakta din operatör eller tjänsteleverantör om du har problem med dina egna telefoni- och/eller bredbandstjänster. Oavsett orsak till driftstörningen så kan du inte göra felanmälan direkt till Skanova.

Kontakta Skanova Nätcenter om du vill anmäla synliga skador i nätet som inte påverkar dina egna telefoni- och/eller bredbandstjänster. Till exempel en avgrävd kabel, en lutande stolpe eller ett träd på en ledning. Du kan även ställa frågor om ändringar eller flytt av våra anläggningar och ledningar.

 oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

 

Skanova Nätcenter, helgfria vardagar 8.00-16.30

  020-50 50 00 

www.zitius.com
 

Jour övrig tid (vid fara i trafiken eller risk för personskador)

  020-50 50 02

   

 

 

 

  

 

 

 

Vill du rapportera in synliga skador på kablar, stolpar och teleskåp kontakta Skanova Nätcenter.

Ladda ner vår app Skanova Skadeanmälan från Itunes App Store & Google Play

        


 


 

 

 

  

 

Du kan även nå oss via:

Växel:

Vardagar 7.30-18.00

 08-604 04 90

Postadress: 

Skanova, Box 3010, 169 03 Solna
 

Besöksadress:

Stjärntorget 1, Solna