En långsiktig relation

En långsiktig relation

Över hela Sverige finns det många stadsnät, byggda av lokala leverantörer och där kommunen är beställare. Dessa nät fyller säkert sina funktioner på ett bra sätt. Men det finns några viktiga skillnader mellan dessa, och det vi kan leverera:

Långsiktighet

Våra satsningar är – och har alltid varit – långsiktiga. Vi tänker i decennier när andra tänker i kvartal. Det är bland annat vår rikstäckande fibersatsning ett bevis för.

Finansiering

Vi finansierar fibernätet, ni behöver alltså inte använda egna pengar för att bygga ny infrastruktur.

Öppenhet

Ni får tillgång till Sveriges största öppna fibernät, där alla tele- och internetoperatörer har samma chans att konkurrera genom att erbjuda kommunens invånare och företag de mest attraktiva tjänsterna.

Kompetens

Vi har genom vår 100-åriga erfarenhet av att bygga och driva telenät en unik kompetens.

Ett helhetsåtagande

Vi tar hand om planering, projektering, driftsättning, drift och underhåll av kommunens fibernät.

 

Avtal & Dokument

Vanliga frågor

Här har vi samlat våra vanligaste frågor:
Läs mer om hur du t ex beställer telefoni och bredband eller gör en felanmälan.