Vi gräver utan att det syns

Vi gräver utan att det syns

Det finns flera olika metoder att anlägga fiber på. Här är de vanligaste i den ordning som är att föredra. Som du kommer att se går det oftast utmärkt att anlägga fiber utan att gräva upp gator och torg.

 • Om kanalisation redan finns, försöker vi använda den så långt det går, d.v.s. vi drar fibern i kanalisation för telefoni och liknande. På så sätt gör vi ett så litet ingrepp som möjligt, och återställningskostnaderna blir minimala.
   
 • Där det finns luftledningar för telefoni (men inga markledningar) kan vi ibland använda samma stolpar för att dra fibern. Även den här metoden ger mycket små återställningskostnader.
   
 • Borrning är ett sätt att göra helt ny kanalisation utan att det blir någon större åverkan på gator, trottoarer och liknande. Det fungerar så att vi helt enkelt borrar upp ett horisontellt hål genom vilket vi kan kanalisera. Av olika anledningar går det dock inte alltid att använda den här metoden, exempelvis på platser där det är risk för jorderosion.
   
 • I sista hand gräver eller schaktar vi ett dike och lägger ner kanalisationen. När vi använder den här metoden försöker vi i första hand att gräva där det inte är asfalterat eller plattlagt för att minimera kostnaden för återställning.
   
 • Om vi måste gräva där det finns asfalt eller plattor så använder vi helst moderna spårningsmetoder som ger minimal påverkan och därmed minimal eller ingen återställning.

 

Avtal & Dokument

Planerar du för fiberinfrastruktur i din kommun?

Ring 0771-81 60 00, val 1, 2
eller mejla
kundservice-fiber@skanova.se