Ett helhetsåtagande

Ett helhetsåtagande

När vi bygger fibernät i er kommun får ni ett helhetsåtagande från vår sida. Vi planerar, projekterar, övervakar och underhåller fibernätet. Det här gör vi:

  • Planerar fibernätet så att kommunen får så många anslutningar som möjligt.
     
  • Projekterar fibernätet, på ett sådant sätt att byggandet går så smidigt som möjligt, för minimal påverkan på den befintliga stadsmiljön och så låga återställningskostnader som möjligt.
     
  • Övervakar fibernätet, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, vi kontrollerar helt enkelt att det hela tiden fungerar på ett bra sätt, och åtgärdar driftstörningar om de skulle uppstå.
     
  • Underhåller fibernätet, så att det alltid fungerar så bra som möjligt. Vi har mycket stor erfarenhet av den här typen av underhåll och eftersom vi själva gjort en investering ligger det dessutom i vårt eget intresse att långsiktigt underhålla fibernätet.

Avtal & Dokument

Planerar du för fiberinfrastruktur i din kommun?

Ring 0771-81 60 00, val 1, 2
eller mejla
kundservice-fiber@skanova.se