Lär känna Skanova

Vi erbjuder telekomoperatörer Sveriges största öppna nät. Med vårt nät som bas kan telekomoperatörer sälja bredband, mobiltelefoni och kabel-tv vidare till företag och privatpersoner.

 

Läs mer

 
 

Driftsäkerhet

Vårt nät av fiber och koppar är tillgängligt till 99,97%.  Det är vi stolta över. 

99.97%

Driftsäkerhet
 


Här hittar du information om serviceläget för Skanovas nät i hela landet och alla kundanmälda fel i nätet för fast telefoni på läns-, kommun- och ortsnivå.
Läs mer

 
sweden

Låt Skanova bygga fibernätet i kommunen

Kolla innan du gräver!

www.ledningskollen.se får du en ledningsanvisning läs mer

Hittat skadad kabel?

Rapportera in skador på vårt nät till Skanova Samhällsingång

Använd gärna vår app "Skanova Skadeanmälan" på iTunes App Store och Google Play.
Om akut ring 020-50 50 00

Bredband hemma?

Vänd dig till din telekomoperatör för att koppla in bredband hemma eller för att rapportera fel.

Hitta din operatör och läs mer